Algemene Verkoopsvoorwaarden

Contents

1. DE ZONES VAN HALL9

2. PRIJZEN

2.1. PRIJZEN KIDS ZONE

2.1.1 KIDS ZONE DAGPAS

2.1.2. KIDS ZONE BEURTENKAART

2.1.3. V Pass

2.2. PRIJZEN BOULDER ZONE

2.2.1. PRIJSCATEGORIËN

2.2.2. VERSCHILLENDE TYPES TOEGANGSTICKETS

3. LESSEN VOOR VOLWASSENEN :

3.1. Lessen voor volwassenen

3.2. Lessen voor Kinderen

4. VERJAARDAGEN

4.1. Verjaardagen voor volwassenen.

4.2. Verjaardagen voor kinderen

5. WAARDEBONNEN

6. RETOURNEREN EN OMRUILBELEID

7. EVENTS

8. KLEDIJ

9. HUISREGELS EN PRIVACYBELEID

10. COPYRIGHT

11. CONTACT

Algemene Verkoopsvoorwaarden van Hall9 BV

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen online of ter plaatse bij Hall9 BV (hierna Hall9).

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. DE ZONES VAN HALL9

In Hall9 zijn er verschillende zones. De regels voor het gebruik van de verschillende zones staat beschreven in het HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Dit reglement maakt integraal deel uit van deze ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN. Het niet naleven van de regels zoals beschreven in het HUISHOUDELIJKE REGLEMENT kan ertoe leiden dat u de toegang tot de verschillende zones en de diensten van Hall9 ontzegd wordt.

De aankoop van DAGPASSEN, BEURTENKAARTEN, FORMULES of ABONNEMENTEN impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het huishoudelijke reglement.

De CAFETARIA is publiek toegankelijk.

De FITNESS ZONE is enkel toegankelijk voor personen van minstens 13 jaar oud die houder zijn van een geldige BOULDER ZONE DAGPAS, een BOULDER ZONE BEURTENKAART, een BOULDER ZONE ABONNEMENT of een BOULDER ZONE FORMULE.

De BOULDER ZONE is enkel toegankelijk voor houders van een BOULDER ZONE DAGPAS, een BOULDER ZONE BEURTENKAART, een BOULDER ZONE ABONNEMENT of een BOULDER ZONE FORMULE.

De KIDS  ZONE is enkel toegankelijk voor houders van een KIDS ZONE DAGPAS of KIDS ZONE BEURTENKAART met een geldige reservering.

2. PRIJZEN

TOEKOMSTIGE PRIJZEN: Wij behouden ons het recht voor om onze abonnementsprijzen te wijzigen en annuleringskosten in te voeren op een toekomstige datum, maar wij zullen u hiervan op voorhand op de hoogte brengen, met voldoende opzegtermijn mocht u uw lidmaatschap zonder extra kosten willen annuleren.

IDENTIFICATIE: Als u zich inschrijft als lid van Hall9 vragen wij enkele persoonlijke gegevens en nemen we een foto. Als u wenst gebruik te maken van de voordelige tarieven van onze abonnementen en beurtenkaarten moeten wij u kunnen identificeren. Als u niet wenst dat wij deze identificatiegegevens bewaren kan u ook niet gebruik maken van deze voordelige tarieven. Hetzelfde geldt voor de verschillende diensten als lessen en verjaardagen. Voor bepaalde betalingstoepassingen als SEPA is het ook nodig specifieke gegevens te bewaren. U vindt hierover meer info in onze  Kennisgevingen van het privacybeleid.

2.1. PRIJZEN KIDS ZONE

De KIDS ZONE is enkel toegankelijk na reservering via onze website of aan het onthaal van Hall9. Uw reservering begint stipt op het aangeduide uur. Laatkomers kunnen de toegang geweigerd worden. In dit geval wordt de reservering niet terugbetaald en is een omboeking niet mogelijk

Reserveringen kunnen online of aan het onthaal van Hall9 tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Het betaalde bedrag wordt in uw account teruggestort als “CLUBCREDIET”. Dit clubcrediet kan gebruikt worden voor toekomstige toegangen en aankopen in de bar. In geen geval kan het bedrag contant of per overschrijving volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden. Een annulering minder dan 24 uur voor aanvang wordt in geen geval terugbetaald.

Er moet gereserveerd worden voor de KIDS ZONE voor jongeren van 4 tot en met 14 jaar op woensdag zaterdag en zondag van 13u00 tot en met 18u00. Tijdens deze uren is er een monitor van Hall9 aanwezig die instaat voor de veiligheid van de klimmers.

Voor de allerkleinsten is er een peuter boulder. Deze kan voor de kinderen tot 4 jaar gratis gebruikt worden. Als kinderen van minder dan 4jaar toch de kliminfrastructuur in de Kids Zone gebruiken, moeten zij daarvoor ook betalen. Ze betalen dan de helft van de toegangsprijs voor Kinderen.

Op andere uren dan hierboven aangegeven maakt de KIDS ZONE zone deel uit van de BOULDER ZONE. Ze is dan toegankelijk voor zowel volwassenen en kinderen volgens de regels van de BOULDER ZONE, zoals beschreven in het huishoudelijke reglement.

2.1.1 KIDS ZONE DAGPAS

De aankoop van een KIDS ZONE DAGPAS geeft enkel toegang tot de KIDS ZONE op het gereserveerde tijdstip en voor een duur van 1u30.

De KIDS ZONE DAGPAS kan aan het onthaal van Hall9 gekocht worden. Er is echter een online reservatie nodig op woensdag, zaterdag en zondagnamiddag.

Reserveringen kunnen online of aan het onthaal van Hall9 tot 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. Het betaalde bedrag wordt in uw account teruggestort als “CLUBCREDIET”. Dit clubcrediet kan gebruikt worden voor toekomstige toegangen en aankopen in de bar. In geen geval kan het bedrag contant of per overschrijving volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden. Een annulering minder dan 24 uur voor aanvang wordt in geen geval terugbetaald.

2.1.2. KIDS ZONE BEURTENKAART
We bieden een KIDS ZONE BEURTENKAART voor de KIDS ZONE aan. Deze is geldig voor een maximum van 1 jaar vanaf de datum van aankoop.

KIDS ZONE BEURTENKAART geeft enkel toegang tot de KIDS ZONE in Hall9.

Er is geen terugbetaling mogelijk voor KIDS ZONE BEURTENKAARTEN die niet volledig zijn gebruikt.

KIDS ZONE BEURTENKAART kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

KIDS ZONE BEURTENKAART staat op naam maar kan door verschillende kinderen samen gebruikt worden.

KIDS ZONE BEURTENKAART kan enkel aan het onthaal van Hall9 gekocht worden.

Houders van een KIDS ZONE BEURTENKAART moeten niet online reserveren en krijgen steeds toegang tot Hall9.

2.1.3. V-PASS
Sommige producten kunnen met de V-PASS betaald worden. Dat wordt altijd duidelijk vermeld. Reserveringen die met de V-PASS betaald worden kunnen enkel aan het onthaal van Hall9 gemaakt worden

2.2. PRIJZEN BOULDER ZONE

De BOULDER ZONE is van maandag tot vrijdag open van 16u tot 23u en in het weekend en op feestdagen van 9u00 tot 21u00.

De BOULDER ZONE is voornamelijk bedoeld voor volwassenen. Kinderen zijn toegelaten onder strikte voorwaarden. De regels voor het gebruik van de BOULDER ZONE kan u lezen in ons huishoudelijk reglement.

Buiten de openingsuren van de KIDS ZONE maakt deze zone deel uit van de BOULDER ZONE. Ze is dan toegankelijk voor zowel volwassenen en kinderen volgens de regels van de BOULDER ZONE, zoals beschreven in het huishoudelijke reglement.

2.2.1. PRIJSCATEGORIËN

2.2.1.1. KINDEREN

De kindertarieven zijn alleen geldig voor jongeren tot en met 12 jaar op vertoon van een geldige ID-kaart. De kindertarieven voor de BOULDER ZONE geven uitsluitend toegang tot de BOULDER ZONE. Voor toegang tot de KIDS ZONE moeten tickets tot de KIDS ZONE gekocht worden.

2.2.1.2. JONGEREN

Deze tarieven zijn alleen geldig voor jongeren vanaf 13 tot en met 26 jaar op vertoon van een geldige ID-kaart.

U kunt het jongerentarief enkel aan het onthaal van Hall9 kopen op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Als u bij het inchecken geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u gevraagd het volwassenentarief te betalen.

2.2.1.3. VOLWASSENEN

De volwassenentarieven zijn voor iedereen vanaf 27 jaar.

2.2.2. VERSCHILLENDE TYPES TOEGANGSTICKETS

2.2.2.1. BOULDER DAGPAS

Uw BOULDER DAGPAS geeft u toegang tot de BOULDER ZONE (en desbetreffend de TRAINING ZONE EN DE KIDS ZONE), vanaf het moment van aankoop tot sluitingstijd op dezelfde dag.

BOULDER DAGPASSEN kunnen niet worden overgedragen aan een andere persoon en kunnen niet worden terugbetaald.

2.2.2.1.1 1+1 Gratis

De 1+1 Gratis is een speciale actie die nieuwe klanten een tweede toegang biedt.

U koopt een Boulder Dagpas aan volgens uw prijscategorie. U krijgt gratis een tweede toegang die u meteen kan delen met een andere bezoeker of die u zelf kan gebruiken bij een volgend bezoek. Uw 1+1 Gratis is 2 maanden geldig vanaf het moment van aankoop.

De 1+1 Gratis kan enkel aangekocht worden aan het onthaal van Hall9

2.2.2.2. BOULDER BEURTENKAARTEN

BOULDER BEURTENKAARTEN zijn geldig voor een maximum van twee jaar vanaf de datum van aankoop.

BOULDER BEURTENKAARTEN kunnen ook worden gebruikt in de zalen Petite Ile , A Bloc en Camp de Base.

Er is geen terugbetaling mogelijk voor BOULDER BEURTENKAARTEN die niet volledig zijn gebruikt.

BOULDER BEURTENKAARTEN kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

BOULDER BEURTENKAARTEN zijn op naam en kunnen niet door derden worden gebruikt.

2.2.2.3. ABONNEMENT

Het ABONNEMENT is vrij van lidmaatschaps- en annuleringskosten. U kan op elk moment klimmen volgens de huisregels van Hall9.

Het ABONNEMENT is online en bij Hall9 te koop. U zal gevraagd worden een SEPA-mandaat in te vullen en te ondertekenen. Elke eerste dag van de maand wordt een terugkerende betaling gedaan totdat u besluit uw abonnement op te zeggen. Als de eerste maand al begonnen is, betaalt u de lopende maand pro rata (d.w.z. alleen de dagen vanaf uw aankoop).

Als wij uw betaling niet kunnen innen, wordt uw lidmaatschap opgeschort totdat u de rekening betaalt (wat u kunt doen bij de receptie van Hall9 bij uw volgende bezoek). Er zal een administratieve kost van 20 EUR aangerekend worden.

U kunt uw lidmaatschap op elk moment, en voor eender welke duur, om medische redenen pauzeren op vertoon van een geldig medisch attest.

U kunt uw lidmaatschap om welke reden dan ook voor minstens 14 dagen pauzeren.

Als we uw aanvraag voor pauzering krijgen voor de 25ste dag van de maand, zal het aantal dagen van opschorting worden afgetrokken van de betaling van de eerstvolgende maand. Krijgen we uw aanvraag na de 25ste van de maand dan wordt het aantal dagen afgetrokken van de betaling van de tweede maand. (Bijvoorbeeld, u vraagt ons op 21 september uw abonnement te pauzeren van 1 tot 15 oktober. U zal in oktober 15 dagen minder betalen. Maar vraagt u ons op 27 september uw abonnement te pauzeren van 1 tot 15 oktober, dan zal u pas in november 15 dagen minder betalen. Let wel: Als u in dit laatste geval beslist om uw abonnement voor de maand november stop te zetten, dan kan de gepauzeerde periode van oktober niet terugbetaald worden.

Indien u uw lidmaatschap wenst op pauze te zetten, gelieve ons dan minstens twee werkdagen op voorhand te schrijven op abo@hall9.be met vermelding van de begin- en einddatum van uw opschorting. Uw lidmaatschap zal automatisch hervat worden na de einddatum. U kunt de einddatum altijd wijzigen door ten minste twee werkdagen van tevoren contact met ons op te nemen.

Als u uw ABONNEMENT wilt opzeggen, kunt u contact met ons opnemen via abo@hall9.be. Als uw verzoek vóór de 25e dag van de lopende maand is ingediend, wordt u de volgende maand niet in rekening gebracht. Toegang tot de diensten van uw abonnement blijft bestaan tot het einde van de laatste betaalde maand.

Het ABONNEMENT geeft u ook een korting van 20% op uw toegangstickets voor de klimzaal A Bloc en Camp de Base.

Een ABONNEMENT bij Hall9 verleent je ook toegang bij Petite Ile.

ABONNEMENT is nominatief en kan niet door derden worden gebruikt.

2.2.2.4. FORMULES

2.2.2.4.1. TRY-OUT

TRY-OUT is enkel aan het onthaal van Hall9 verkrijgbaar. Betaling gebeurt in één keer, uiterlijk op de eerste dag van geldigheid.

TRY-OUT is 30 opeenvolgende kalenderdagen geldig.

TRY-OUT is op naam en kan niet overgedragen worden, en kan niet worden geannuleerd of omgeruild voor het verstrijken van de geldigheidsduur.

TRY-OUT is niet terugbetaalbaar.

TRY-OUT kan om geen enkele reden worden gepauzeerd.

TRY-OUT is ook geldig bij Petite Ile. 

TRY-OUT kan slechts 1-maal per klant gekocht worden

2.2.2.4.2. 365 DAGEN

365 DAGEN is beschikbaar online en bij Hall9. Betaling geschiedt in één keer uiterlijk op de eerste dag van de geldigheidsperiode.

365 DAGEN is 365 opeenvolgende kalenderdagen geldig.

365 DAGEN is op naam en kan niet overgedragen worden, en kan niet worden geannuleerd of omgeruild voor het verstrijken van de geldigheidsduur.

365 DAGEN is niet terug betaalbaar.

365 DAGEN kunnen om geen enkele reden worden gepauzeerd.

365 DAGEN is ook geldig bij Petite Ile.

2.2.2.4.3. V-PASS
Sommige producten kunnen met de V-PASS betaald worden. Dat wordt altijd duidelijk vermeld. Reserveringen die met de V-PASS betaald worden kunnen enkel aan het onthaal van Hall9 gemaakt worden

3. LESSEN VOOR VOLWASSENEN :

3.1. Lessen voor volwassenen

Alle lessen voor volwassenen moeten op voorhand geboekt en betaald worden via de MYCLUBAPP of via de volgende link : https://hall9.be/activity-cat/lessen-voor-elk-niveau/

Geboekte lessen kunnen online tot 24 uur voor de eerste les geannuleerd worden. Het betaalde bedrag wordt in uw account teruggestort als “CLUBCREDIET”. Dit clubcrediet kan gebruikt worden voor toekomstige lessen, toegangsbewijzen en aankopen in de bar. In geen geval kan het bedrag contant of per overschrijving volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden. Een latere annulering wordt in geen geval terugbetaald.

Hall9 behoudt zich het recht voor klassen te annuleren. Hall9 zal de klanten die voor die les boekten daarover berichten en zij krijgen de volledige prijs terugbetaald.

De voorwaarden en prijzen van de verschillende lessen die worden aangeboden in Hall9 staan vermeld op de website.

3.2. Lessen voor kinderen

De algemene voorwaarden voor de lessen van kinderen staan hier : https://vzwzuid.clubplanner.be/termsandconditions

4. VERJAARDAGEN

4.1. Verjaardagen voor volwassenen.

Verjaardagen voor volwassenen kunnen enkel via mail worden gemaakt, hello@hall9.be. De reservering van de gekozen formule is pas bevestigd na ontvangst van de betaling.

Geboekte verjaardagsfeestjes kunnen tot 10 dagen voor de boekingsdatum worden geannuleerd. Het betaalde bedrag zal worden teruggestort op uw ledenaccount als “CLUBCREDIT”. Dit clubcrediet kan worden gebruikt voor toekomstige verjaardagsfeestjes, cursussen, toegangskaarten en baraankopen. In geen geval kan het bedrag geheel of gedeeltelijk in contanten of per bankoverschrijving worden terugbetaald. Annuleringen die minder dan 10 dagen voor de reserveringsdatum worden gemaakt, worden in geen geval terugbetaald.

4.2. Verjaardagen voor kinderen

Reserveringen kunnen alleen online en aan het onthaal worden gemaakt.

Reserveringen kunnen van 90 dagen tot 7 dagen van tevoren worden gemaakt.

Geboekte verjaardagsfeestjes kunnen tot 10 dagen voor de boekingsdatum worden geannuleerd. Het betaalde bedrag zal worden teruggestort op uw ledenaccount als “CLUB CREDIT”. Dit Clubtegoed kan worden gebruikt voor toekomstige verjaardagsfeestjes, cursussen, toegangskaarten en baraankopen. In geen geval kan het bedrag geheel of gedeeltelijk in contanten of per bankoverschrijving worden terugbetaald. Annuleringen die minder dan 10 dagen voor de reserveringsdatum worden gemaakt, worden in geen geval terugbetaald. U kan enkel de volledige groep annuleren, betaalt u voor een aantal kinderen en er zouden er toch minder komen, dan krijgt u het betaalde bedrag in geen geval terug.

Hall9 behoudt zich het recht voor verjaardagen te annuleren. Hall9 zal de klanten hiervan op de hoogte brengen en deze klanten zullen de volledige prijs terugbetaald krijgen.

Een boeking is pas bevestigd na ontvangst van de betaling en na onze bevestigingsmail.

Groepen van minimaal 8 en maximaal 30 kinderen (geen uitzonderingen op het aantal deelnemers mogelijk).

Leeftijd: vanaf 4 jaar (geen uitzonderingen op de minimumleeftijd mogelijk).

  • De KIDS ZONE kan enkel gebruikt worden gedurende 1u30 beginnende op het uur genoteerd in de reservering.
  • Om andere klanten te respecteren en de veiligheid van iedereen in de zaal te garanderen, is schreeuwen en rennen in de zaal niet toegestaan.
  • Houdt u er rekening mee dat een klimzaal een gevaarlijke plaats kan zijn en dat wij daarom streng zijn met de hierboven vermelde regels.
  • Het klimmen brengt risico’s met zich mee die simpelweg niet kunnen worden uitgesloten zonder afbreuk te doen aan de activiteit. Door het tekenen van deze overeenkomst, stemt u ermee in dat de aanwezige activiteiten (klimmen, boulderen, fitnesslessen en/of andere sportieve activiteiten in Hall9) blessures kunnen veroorzaken.

Om een verjaardag te boeken reserveert u meteen online op de reservatiepagina.

5. WAARDEBONNEN

Waardebonnen zijn een jaar geldig vanaf het moment van aankoop. 

Waardebonnen kunnen niet worden vervangen bij verlies, diefstal of vernietiging.

Waardebonnen kunnen niet terugbetaald of ingewisseld worden voor contant geld of andere waardebonnen.

Indien het bedrag voor een aankoop hoger is dan de nominale waarde van de waardebonnen kan het verschil worden gecompenseerd met een contante of kredietkaart betaling. Is het minder, dan wordt het persoonlijke tegoed voor het resterende bedrag verhoogd. Er wordt geen wisselgeld in contanten gegeven.

Waardebonnen kunnen gebruikt worden voor de aankoop van alle Hall9 producten en diensten.

Waardebonnen kunnen niet worden verkocht aan derden zonder onze toestemming. Indien wij onze toestemming geven, dan kan deze toestemming onderworpen zijn aan eventuele voorwaarden die wij opleggen. In elk geval mag u de waardebonnen niet verkopen via het internet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, die u moet verkrijgen alvorens een dergelijke verkoop te doen. Wij behouden ons altijd het recht om de verkoop van waardebonnen door u aan een derde partij te weigeren.

6. RETOURNEREN EN OMRUILBELEID

De koper van de cadeaubon heeft recht op een bedenkingsperiode van 14 dagen, mits de cadeaubon ongebruikt en met de originele kassabon binnen 14 dagen na aankoop wordt geretourneerd, waarna een volledige terugbetaling zal plaatsvinden. Als u een cadeaubon moet retourneren, schrijf ons dan op voucher@hall9.be.

De koper van een DAGPAS, een BEURTENKAART of een ABONNEMENT (30 dagen, 365 dagen en ABONNEMENT) kan binnen 14 dagen van zijn aankoop afzien, mits de koper geen gebruik heeft gemaakt van het gekochte product. De koper zal het volledige bedrag terugbetaald krijgen. Als u van een aankoop wilt afzien, stuurt u een e-mail naar abo@hall9.be.

U kunt uw goederen voor een volledige terugbetaling of omruiling terugsturen binnen 30 dagen na de aankoopdatum die op uw ontvangstbewijs staat vermeld. Dit kan enkel wanneer het artikel niet is gebruikt en alle etiketten/verpakkingen aanwezig zijn, of als het product geen gebreken vertoont.

Alle artikelen moeten ongebruikt zijn en voorzien zijn van de originele verpakking en alle labels. Als u van plan bent om een kledingstuk te retourneren, moet het in dezelfde staat zijn als toen het werd gekocht. Eens gedragen en/of gewassen kan het niet meer geretourneerd of geruild worden, tenzij het defect is.

7. EVENTS

Tickets voor events kunnen online en/of aan het onthaal gekocht worden.

Tickets voor events kunnen niet omgeruild of terugbetaald worden.

Er kunnen toegangsbeperkingen (qua toegangsuur bijvoorbeeld) gelden voor sommige events. Deze informatie staat in het event zelf beschreven en in de bevestigingsmail die u ontvangt na bestelling van uw ticket.

8. KLEDIJ

Alle klimmers in Hall9 worden gevraagd gepaste sportkledij te dragen, gepast schoeisel (liefst klimschoenen, maar sowieso geen schoeisel dat ook op straat gedragen wordt), een t-shirt of bovenstuk en broek of short.

9. HUISREGELS EN PRIVACYBELEID

Zie onze Huisreglement en Kennisgevingen van het privacybeleid. Deze maken integraal deel uit van onze verkoopsvoorwaarden.

10. COPYRIGHT

Het kopiëren en gebruiken van het Hall9 logo en andere Hall9 gerelateerde publicaties is strikt verboden zonder onze voorafgaande toestemming.

11. CONTACT

U kan ons contacteren door het personeel aan te spreken of door ons te schrijven op hello@hall9.be. Indien wij contact met u opnemen, zullen wij dit doen per telefoon of door u te schrijven op het e-mailadres dat u ons in uw bericht heeft opgegeven.