regels voor jongeren

Gezinnen zijn elke dag welkom. Aangezien we een veilige en fijne sportieve omgeving voor iedereen willen garanderen, is het niet toegestaan om met een grote groep kinderen te komen klimmen zonder voorafgaandelijke reservatie voor de Kids Zone. Wil u op andere momenten met een groep kinderen komen klimmen, kijk dan op de pagina over scholen en verenigingen of stuur ons een email via hello@hall9.be.

Volwassenen moeten de kinderen begeleiden en daarom zijn er maximaal 2 kinderen per volwassenen toegestaan.

Onze Boulder Zone is alleen toegankelijk voor kinderen vanaf 6 jaar. De Kids Zone is toegankelijk vanaf 4 jaar.

Kinderen jonger dan 13 jaar mogen alleen klimmen onder begeleiding van een volwassene.

Tieners vanaf 13 jaar kunnen zonder begeleiding klimmen op vertoon van een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd. Wij vragen de ouders/voogd te verklaren dat hun kinderen in goede lichamelijke gezondheid zijn en dat ze instemmen met het huishoudelijk reglement.

Wij vragen de ouders, vooral van de jongste kinderen, ervoor te zorgen dat hun kinderen niet rennen en schreeuwen in de klimzaal. Zo is het fijn klimmen voor iedereen.

gym-kidszone-kids-