Je kan je abonnement op elk moment, en voor eender welke duur, om medische redenen pauzeren op vertoon van een geldig medisch attest. Dit geldt enkel voor de lidmaatschappen ABONNEMENTEN en niet voor de TRY-OUT en 365-DAGEN formules. 

Je kan je abonnement om welke reden dan ook voor minstens 14 dagen pauzeren. 

Als we uw aanvraag voor pauzering krijgen voor de 25ste dag van de maand, zal het aantal dagen van opschorting worden afgetrokken van de betaling van de eerstvolgende maand. Krijgen we uw aanvraag na de 25ste van de maand dan wordt het aantal dagen afgetrokken van de betaling van de tweede maand. (bv. je vraagt ons op 21 september je abonnement te pauzeren van 1 tot 15 oktober. Je zal in oktober 15 dagen minder betalen. Maar vraag je ons op 27 september je abonnement te pauzeren van 1 tot 15 oktober, dan zal je pas in november 15 dagen minder betalen. Let wel: Als je in dit laatste geval beslist om je abonnement voor de maand november stop te zetten, dan kan de gepauzeerde periode van oktober niet terugbetaald worden.)  Indien je je abonnement wenst op te schorten, stuur ons dan minstens twee werkdagen op voorhand een berichtje door te mailen naar abo@hall9.be met vermelding van de begin- en einddatum van je opschorting. Je abonnement zal automatisch hervat worden na de einddatum. Je kan de pauze steeds verlengen door tenminste twee werkdagen voor het einde van de pauze contact met ons op te nemen via email. Het is echter niet mogelijk een pauze in te korten.