Minderjarigen ouder dan 13 jaar kunnen zonder ouderlijk toezicht klimmen in Hall9. We vragen wel om steeds een schriftelijke toestemming op zak te hebben van een ouder of voogd. Je kan een voorbeeld van zo’n toestemming downloaden via deze link.