Kom met je V-Pas klimmen

13.12.2023
V pas

In Vilvoorde worden 16.5% kinderen en jongeren geboren in een kansarm gezin. Hall9 en Stad Vilvoorde vinden dat elk kind vrije tijd, ontspanning, plezier en vriendschap verdient.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, krijgen met de nieuwe V-pas automatisch een serieuze korting op heel wat activiteiten in Vilvoorde.

In Hall9 betaal je met je V-Pas 20% van de inkomstprijs. Voor kinderen tot 12 jaar betaal je dus 2,20€ en de tieners tot en met 18 jaar betalen 2,90€.

Ook voor de wekelijkse kidslessen die in januari 2023 weer starten kan je gebruik maken van je V-Pas. Ook voor de verschillende vakantiekampen kan je je V-Pas gebruiken.

Wil je je kind(eren) graag inschrijven, stuur dan een mailtje naar hello@hall9.be of kom langs in onze klimzaal in Asiat Park (kerkhofstraat 8b,1800 Vilvoorde).

Als u een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent de mutualiteit u automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:

  • het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
  • de inkomensgarantie voor ouderen
  • de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid
  • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: sinds de zesde staatshervorming is dit een bevoegdheid van de deelentiteiten. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft momenteel geen impact op het automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. In Vlaanderen is de huidige benaming van deze uitkering “zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”

Dat is ook het geval:

  • voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%
  • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
  • voor een weeskind die beide ouders verloren heeft
V pas